Posted on

มุมสดใสกับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ

การมีพื้นที่สำหรับเด็ก อันเป็นมุมเฉพาะแบบเป็นส่วนตัว ที่ผ่านการตกแต่งด้วยสีสันสดใสสวยงาม เหมาะแก่การเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ น่าจะเป็นมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลย