Posted on

การออกแบบห้องรับแขก

ห้องรับแขกจะเป็นห้องแรกที่เข้ามาถึง ควรมีขนาด 12 ตารางเมตรขึ้นไป แล้วแต่ ขนาดของบ้าน ควรมีลักษณะ โล่ง ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางเข้า และไม่ควร หัน หลังเก้าอี้ให้กับประตู ประตูหน้าต่างในส่วนนี้ควรเปิดโล่ง เพื่อความโอ่ โถงและสามารถชมทิวทัศน์ภาย นอกได้ เพื่อความงามและ เป็นจุดเด่นของตัวบ้าน ในส่วนนี้อาจมีตู้โชว์ของเจ้าบ้านหรือตู้วางทีวี และ เครื่องเสียงก็ได้ การจัดชุดรับ แขกจะวางเป็นรูปตัวยูหรือตัวแอลก็ได้แล้วแต่ขนาดของห้องให้มีที่นั่งประมาณ 4-8 ที่(more…)