Posted on

การออกแบบห้องครัว

การออกแบบห้องครัว การออกแบบห้องครัว แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบติดตั้งกับผนังด้านเดียว เหมาะสำหรับห้องที่มี เนื้อที่น้อย แบบผนังสองด้าน มีทางเดินตรงกลาง มีลักษณะ คล้ายแบบแรก แต่เพิ่มเนื้อที่อีก 1 ด้าน แบบตัวแอล ลักษณะนี้เป็นที่นิยมกันมาก แต่ต้องมี พื้นที่มากกว่า 2 แบบแรก แบบตัวยูู เป็นแบบที่ดีที่สุด ใช้พื้นที่ได้มาก(more…)