Posted on

มุมผ่อนคลายที่ใครก็ชื่นชอบ

แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในบ้าน ก็เชื่อเถอะว่า น่าจะเป็นพื้นที่สมาชิกในบ้านล้วนต้องชื่นชอบ และต้องการจะใช้เวลาว่างมาสัมผัส ด้วยถูกออกแบบให้เป็นมุมเล็ก ๆ แต่น่ารัก น่านั่งพักผ่อนคลาย

Posted on

มุมนั่งเล่นส่วนตัวชิดติดผนัง

การมีมุมนั่งเล่นภายในบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร แต่หากมุมนั่งเล่นที่ว่า เป็นมุมส่วนตัวแนบชิดติดผนังด้านใดด้านหนึ่งของบ้าน ก็คงจะเป็นมุมโปรดของสมาชิกทุกคนในบ้านได้เหมือนกัน