Posted on

เมื่อห้องใต้หลังคากลายเป็นห้องเก็บเสื้อผ้า

การปรับพื้นที่ห้องใต้หลังคาในอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาให้ชมกันก็คือ การเปลี่ยนห้องใต้หลังคาให้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บเสื้อผ้า หรือเป็นมุมแต่งตัวมุมเล็ก ๆ ซึ่งก็สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับบ้านคุณได้อีกทางหนึ่งด้วย