Posted on

มุมซักล้าง

การกั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้วยการทำเป็นมุมเล็ก ๆ มีประตูบานเลื่อนเปิดปิด อย่างภายในห้องน้ำ ที่ต้องการจะมีพื้นที่ซักล้างอยู่ด้วย เพื่อความสะดวกสบายและเป็นระเบียบ ก็เพียงแค่กั้น และเปิดออกเมื่อต้องการจะใช้งาน