การมีพื้นที่สำหรับเด็ก อันเป็นมุมเฉพาะแบบเป็นส่วนตัว ที่ผ่านการตกแต่งด้วยสีสันสดใสสวยงาม เหมาะแก่การเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ น่าจะเป็นมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *