แม้ว่าบ้านจะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนมากที่สุด แต่ในบางครั้งหากจำเป็นต้องใช้พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับทำงานส่วนตัว ก็ควรมีพื้นที่เล็ก ๆ แอบซ่อนไว้ และพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *