ห้องใต้หลังคาถือเป็นพื้นที่สารพัดประโยชน์ สามารถเลือกจัดเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้หลากหลายรูปแบบ อย่างไอเดียนี้ ก็นำพื้นที่ห้องใต้หลังคามาปรับเป็นพื้นที่สำหรับทำงาน ก็ได้มุมที่ดีไม่น้อยเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *