แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในบ้าน ก็เชื่อเถอะว่า น่าจะเป็นพื้นที่สมาชิกในบ้านล้วนต้องชื่นชอบ และต้องการจะใช้เวลาว่างมาสัมผัส ด้วยถูกออกแบบให้เป็นมุมเล็ก ๆ แต่น่ารัก น่านั่งพักผ่อนคลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *