ห้องนอนที่ดีควรอยู่ทางทิศตะวันออก และทางทิศ ใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับแสงแดด
ในตอนบ่ายของทิศตะวัน ตก และสามารถรับลมธรรมชาติได้ การจัดพื้นที่ใช้สอยแบ่ง
ออกได้ 2 ส่วน คือ
ส่วนแรก เพื่อการใช้งานส่วนตัว เช่น ผลัดเปลี่ยน เสื้อผ้า แต่งตัวทำงาน ส่วนเหล่านี้
ควรอยู่ใกล้กับทางเข้า หรือ ใกล้กับห้องน้ำ
ส่วนที่สอง สำหรับนอนหลับพักผ่อน ซึ่งการจัดวาง เตียงนอนไม่ควรให้หัวเตียง หรือ
ปลายเตียงอยู่ใกล้หน่าต่าง มากเกินไป เพราะลมที่พัดโดนศีรษะผู้นอนอาจรู้สึกไม่
สบาย หรือถ้าติดแอร์ก็ไม่ควรวางปลายเตียงหันหน้าไปทางเครื่องปรับ อากาศ เพราะ
ลมจะพัดเข้าจมูกเวลานอน อาจจะเป็นหวัดได้ ที่สำคัญควรคำนึงถึงขนาดของ
เฟอร์นิเจอร์ให้สัมพันธ์กับขนาด ของห้องด้วยตามสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย
ผ้าม่านในห้องนอน
ม่านเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความเป็นส่วนตัวภายในห้อง นอน ตามหลักที่ถูกต้องควรจะมี
ม่าน 2 ชั้น
โดยให้ม่านชั้นในเป็นม่านโปร่ง เอาไว้บังแสงแดด เวลาเช้า จะช่วยกรองความร้อน
บางส่วน และยังมีแสงสว่าง เข้ามาในตัวห้องได้ ทำให้ไม่ต้องเปิดไฟ ส่วนม่านชั้นนอก
ควรจะเป็นม่านทึบ เพื่อไม่ให้คน ภายนอกมองเข้ามาภายในห้องได้ ในกรณีที่ต้อง
การประหยัด ก็สามารถใช้เฉพาะม่าน ทึบก็ได้ แต่การใช้ม่านภายในห้องนอนควรจะ
ใช้สีอ่อน เพื่อ ให้ดูโปร่งและไม่อึดอัดจนเกินไป
การให้แสงสว่างในห้องนอน
การให้แสงสว่างภายในห้องนอน ต้องดูจากพื้นที่จริง ด้วยว่า พื้นที่ภายในห้องนั้นม
ีขนาดเท่าไหร่ เพราะภายในห้อง นอนไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก ส่วนมากจะ
ใช้เฉพาะ จุดที่ต้องการเท่านั้น บริเวณหัวเตียง ซึ่งอาจจะหาโคมไฟมา วาง เพื่อช่วย
ให้แสงเวลาอ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้ อีกจุดก็ บริเวณกระจกแต่งตัว ซึ่งการใช้ไฟ
เพียงเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอ สำหรับห้องนอนแล้ว
การตกแต่งห้องนอนลูก
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม กับลูก สัดส่วนของสรีระเด็กจะไม่
เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้น เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้ใหญ่จะมาใช้งานกับเด็กไม่ได้ เพราะ
จะ ไม่สัมพันธ์กับสรีระของเขา อีกประการหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ต้องลดความแหลม
คมด้วยเพื่อลดแรงกระแทก ประกอบกับ การนำสีสันมาใช้บ้างเป็นจุด เพื่อให้ลูกน้อย
เกิดความตื่นเต้น ร่าเริง และต้องการเรียนรู้ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเหมือนกับห้องนอน
ผู้ใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *